Umami-up W


Umami-up W 牛奶天然提取风味物

   Umami-up W是由牛奶蛋白,通过水解作用,分解成氨基酸类物质。


Umami-up W的游离氨基酸组成


Umami-Up具有奶酪味的味道,尝起来有很强烈的甜味少许的苦味肽


                        Umami-up的成分

                            Umami-up W<特点>                               

-牛奶水解蛋白

-森永独特工艺

-牛奶风味增强  

(添加量:0.005-3%)

-没有水分吸附

--没有酵母提取物风味


                             Umami-up W   <关键优势>

-没有食物添加剂,自然风味

-很强的鲜味

-浓厚味增强

-陈年的奶酪风味

-减少钠

-降低成本

-整洁的标签

-牛奶肽,

-牛奶水解蛋白